Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2023 (publieksvriendelijke versie)

In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk staat hoe het Rijk heeft gewerkt aan de beleidsmatige ambities en de realisatie daarvan binnen de rijksbrede bedrijfsvoering. De publieksversie van de Jaarrapportage brengt de resultaten die met de Rijksbrede bedrijfsvoering zijn behaald op hoofdlijnen in beeld.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2023 (publieksvriendelijke versie)