Bevindingen inzake het onderzoek naar de totstandkoming van de rapportage grote ICT-projecten 2016 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de manier waarop de Tweede Kamer wordt geïnformeerd  over grote ICT-projecten van het Rijk in het jaar 2016.

Bevindingen inzake het onderzoek naar de totstandkoming van de rapportage grote ICT-projecten 2016 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (PDF | 18 pagina's | 99 kB)