Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 - Bijlage Grote ICT projecten

Ieder jaar rapporteert het Rijk over alle projecten met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen, gerekend over de hele looptijd van het project. De ministeries rapporteren zelf, op basis van rijksbreed gemaakte afspraken, de projecten voor deze lijst. Ook de publiekrechtelijke zbo’s melden hun projecten aan. Hiermee is het bereik gelijk aan het werkingsgebied van het Bureau ICT-Toetsing (BIT). De rapportagegegevens zijn ook terug te vinden op het Rijks ICT-dashboard (www.rijksictdashboard.nl).