Actieplan en nulmeting Open op Orde ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beschrijft de stand van zaken van de informatiehuishouding van het ministerie en acties om de informatiehuishouding te verbeteren.

Actieplan en nulmeting Open op Orde ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (PDF | 187 pagina's | 11,9 MB)