Auditdienst

De Auditdienst Rijk (ADR) is de interne auditdienst van de Rijksoverheid. De ADR maakt onderdeel uit van het ministerie van Financiën en valt direct onder de secretaris-generaal. De ADR werkt in opdracht van de ministeries.

Dienstverlening Auditdienst Rijk

De dienstverlening van de ADR bestaat uit:

 • Accountantscontrole van de jaarverslagen (wettelijke taak)

  De accountantscontrole is de wettelijke taak van de ADR. Deze taak is vastgelegd in artikel 66 van de Comptabiliteitswet 2001. De Comptabiliteitswet 2001 bevat voorschriften voor de Rijksbegroting, het Financieel Jaarverslag Rijk en het financieel beheer van de Rijksoverheid. De accountantscontrole geeft antwoord op de vraag of het belastinggeld wordt besteed aan de afgesproken doelen en of dit goed wordt verantwoord in de jaarrekening. De accountant geeft zijn oordeel weer in een controleverklaring.
   
 • Onderzoek op verzoek van ministeries

  De ADR kan ook op verzoek van een ministerie audits uitvoeren, zoals bijvoorbeeld risicosignalerende audits of audits naar beleidsvorming en -uitvoering, beheer- of bedrijfsvoering  en audits naar (grote) projecten. Anders dan bij zekerheid over financiële informatie, zijn deze audits doorgaans meer gericht op betrouwbaarheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de departementale processen en technische infrastructuren.
   
 • Rapporten van de ADR

  Op 1 juli 2016 is de rijksbrede beleidslijn voor openbaarmaking van rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) ingegaan. Deze rapporten vindt u op de pagina Rapporten Auditdienst Rijk (ADR).

   

De Rijksoverheid. Voor Nederland