Rechtspositie lid Eerste Kamer

De rechtspositie van een lid van de Eerste Kamer vindt u in onderstaande wet- en regelgeving.

Wet- en regelgeving rechtspositie lid Eerste Kamer

Helpdesk voor vragen over rechtspositie

Voor politieke ambtsdragers en professionals heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een helpdesk ingericht. Vragen over de rechtspositie kunt u per mail sturen naar postbus.helpdeskpa@minbzk.nl.