Rechtspositie minister en staatssecretaris

Voor ieder politiek ambt gelden bepaalde rechtspositieregelingen. Deze regelingen staan in circulaires en brochures. Via onderstaande linken vindt u de nu geldende regelingen voor ministers en staatssecretarissen.

Wet- en regelgeving rechtspositie minister en staatssecretaris

Verdere uitleg staat in de circulaires en brochures onderaan deze pagina. Meer informatie staat in de documenten met algemene informatie voor alle politieke ambtsdragers.

Helpdesk voor vragen over rechtspositie

Voor politieke ambtsdragers en professionals heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een helpdesk ingericht. Vragen over de rechtspositie kunt u per mail sturen naar postbus.helpdeskpa@minbzk.nl.

Documenten