Rechtspositie voorzitter en leden Tweede Kamer

Voor ieder politiek ambt gelden bepaalde rechtspositieregelingen. Via onderstaande linken vindt u de nu geldende regelingen voor de voorzitter en leden van de Tweede Kamer.

Wet- en regelgeving rechtspositie voorzitter en leden Tweede Kamer

Verdere uitleg staat in de circulaires en brochures onderaan deze pagina. Kijk voor meer informatie ook bij de documenten met algemene informatie voor alle politieke ambtsdragers.

Helpdesk voor vragen over rechtspositie

Voor politieke ambtsdragers en professionals heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een helpdesk ingericht. Vragen over de rechtspositie kunt u per mail sturen naar postbus.helpdeskpa@minbzk.nl.

Documenten