Waarom heeft het kabinet-Rutte IV een ‘coalitieakkoord’ in plaats van ‘regeerakkoord’?

De plannen van het kabinet-Rutte IV staan beschreven in een zogeheten coalitieakkoord. Met deze term wil het kabinet laten zien dat de plannen verder moeten worden uitgewerkt.

Coalitieakkoord: afspraak tussen partijen

In december 2021 werden VVD, D66, CDA en ChristenUnie het eens over het beleid voor de komende jaren. De afspraken legden ze vast in het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Dit coalitieakkoord vormt de basis van het kabinet- Rutte IV.

Meestal wordt zo’n coalitieakkoord, nadat het kabinet is aangetreden, een regeerakkoord genoemd. Dit keer niet. Het kabinet wil zo duidelijk maken dat het coalitieakkoord in eerste instantie een afspraak is tussen vier fracties uit de Tweede Kamer.

Verder uitwerken van afspraken

De komende tijd gaat het kabinet de afspraken uit het coalitieakkoord verder uitwerken. De regering wil dit samen doen met de Tweede Kamer en maatschappelijke organisaties.