Verslag van gesprek NVWA-Taskforce Naleving in het kader van het plan van aanpak

Tijdens dit gesprek heeft de Taskforce Naleving toelichting gegeven op de uitvoering van de controles in de verschillende waves en op de resultaten van de eerste wave.