E-mailwisseling tussen VWS en BAT over resultaten RIVM-onderzoek

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft met British American Tobacco (BAT) Benelux contact gehad over een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In het onderzoek heeft het RIVM het gehalte teer, nicotine en koolmonoxide in sigaretten gemeten volgens de Canadian Intense methode.