Briefwisseling VSK en AZ/BZK/VWS over contacten met tabaksindustrie

De Vereniging Nederlandse Sigaretten- & Kerftabakfabrikanten (VSK) vraagt bij het ministerie van Algemene Zaken (AZ) aandacht voor de contacten tussen de overheid en de tabaksindustrie. Ook geeft de VSK informatie over neutrale verpakkingen voor tabaksproducten. AZ heeft de beantwoording van de brief overgedragen aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De reactie van VWS is hier ook opgenomen.