Mailwisseling VSK over uitzondering pijptabak en sigaren Tabakswet

Mailwisseling tussen VSK en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over een wijziging van de Tabakswet.