Briefwisseling over de invoering van de displayban voor tabaksprodukten

Briefwisseling tussen het ministerie van EZK en de BETA, NSO Brancheorganisatie tabaksdetailhandel, e.a. medio juni 2017.