Leeftijdsgrens en reclameverbod voor rookwaren zonder tabak of nicotine

E-sigaretten zonder nicotine mogen niet aan jongeren onder de 18 jaar worden verkocht. Dit geldt ook voor rookwaren van kruidenproducten, zoals een kruidensigaret. Ook geldt er voor deze producten een reclameverbod.

Leeftijdsgrens 18 jaar rookwaren zonder tabak of nicotine

E-sigaretten zonder nicotine mogen niet worden verkocht aan jongeren onder de 18 jaar. Het is ook verboden ze te verkopen aan volwassenen die ze zeer waarschijnlijk doorverkopen aan jongeren onder de 18. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt hier toezicht op.

Reclameverbod rookwaren zonder tabak of nicotine

Onder het reclameverbod valt iedere handeling die rechtstreeks of indirect het product aanprijzen of bekend(er) maakt. Dit verbod geldt niet voor speciaalzaken in rookwaren, als zij aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • de winkel verkoopt minimaal 90 verschillende merken rookwaren;
  • de oppervlakte van de winkel is minimaal 10 m2.

Maatregelen om in 2021 het reclameverbod ook voor speciaalzaken te laten gelden staan in het Nationaal Preventieakkoord. Hierin staat ook dat het reclameverbod wordt uitgebreid, ook voor speciaalzaken. 

Rookwaren waarvoor regels gelden

De regels over de leeftijdsgrens en het reclameverbod gelden voor:

  • elektronische sigaretten zonder nicotine, zoals de shisha-pen. Ook de vaporizer valt hieronder, zolang er geen nicotine in zit;
  • vloeistoffen zonder nicotine voor de elektronische sigaret;
  • voor roken bestemde kruidenproducten, zoals een kruidensigaret of kruidenmengsels voor de waterpijp.

Jongeren beschermen tegen gezondheidsschade

Door de regels gelden voor alle rookwaren de leeftijdsgrens van 18 jaar en het reclameverbod. Dit is belangrijk om jongeren te beschermen tegen gezondheidsschade door gebruik van rookwaren.