Rookverbod openbare ruimten, werkplek en horeca

Er geldt een rookverbod op de werkplek, in de horeca en op schoolterreinen. En in openbare gebouwen, zoals ziekenhuizen, concertzalen en luchthavens. U mag op deze locaties niet roken, omdat alle bezoekers en werknemers recht hebben op een rookvrije omgeving. Dit staat in de Tabaks- en rookwarenwet

Sluiting van rookruimtes in alle sectoren

In het Nationaal Preventieakkoord staan maatregelen om rookruimtes de komende jaren in alle sectoren te sluiten. Per 1 juli 2021 zijn rookruimtes niet meer toegestaan in de (semi-)publieke sectoren en openbare gebouwen. Sinds 1 januari 2022 geldt dat ook voor rookruimtes op de werkplek. Dit betekent dat alle rookruimtes sinds 1 januari 2022 zijn afgeschaft.

Rookverbod in de horeca

Verbod rookruimtes horeca

Rookruimtes in de horeca zijn niet toegestaan. Dat oordeelde de Hoge Raad op 27 september 2019. Dit verbod geldt voor alle inrichtingen die voldoen aan de definitie van horeca-inrichting zoals staat in de Tabaks- en rookwarenwet. Dit zijn onder andere cafés, discotheken, coffeeshops, shishalounges, concertzalen, hotels en restaurants.

Is een rookruimte nog in gebruik als plek waar wordt gerookt? Dan krijgen ondernemers een boete. De NVWA houdt toezicht op het verbod op rookruimtes in de horeca.

In de flyer 'Alle horeca rookvrij' staat wat er van horecaondernemers verwacht wordt en hoe de NVWA het rookverbod in de horeca gaat handhaven.

Regels voor roken op terrassen

Op een overkapt horecaterras in de buitenlucht mag u roken. Het terras moet wel aan 1 kant helemaal open zijn. Ook mag er binnen geen hinder zijn van het roken op het terras.

Een vaste aanbouw, zoals een serre, geldt niet als terras. Een terras in een overdekte publieke ruimte, zoals een winkelcentrum, valt onder het rookverbod. Daar mag dus niet gerookt worden. Het terras moet voldoen aan de eisen van de NVWA over roken op buitenterrassen.

Bijzondere rookwaren e-sigaret en waterpijp

Sinds 1 juli 2020 geldt het rookverbod naast de traditionele rookwaar als de sigaret en de sigaar ook voor het gebruik van alle anders vormen van tabak en de e-sigaret met en zonder nicotine. Dit betekent dat op alle plekken waar het rookverbod geldt ook niet mag worden gedampt of bijvoorbeeld verhitte tabak mag worden geconsumeerd. Als met een waterpijp tabak wordt gerookt, valt de waterpijp ook onder het rookverbod. 

Onderzoek van Trimbos Instituut rookvrije horeca

Over een rookvrije horeca en de gezondheidseffecten van meeroken bestaat veel informatie. Een overzicht van feiten en recente onderzoeken vindt u op de website van het Trimbos-instituut

Roken op het werk

Sinds 1 januari 2022 geldt er ook een verbod op rookruimtes op de werkplek.

Bedrijfsvoertuigen zijn ook werkplekken. Het rookverbod geldt dus ook in leaseauto's en vrachtwagens, ook als er niemand meerijdt. Is het voertuig uw eigendom en rijdt er niemand anders in? Dan geldt het rookverbod niet.

Het Trimbos-instituut geeft werknemers en werkgevers voorlichting over (niet) roken op het werk.

Controle rookverbod

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet toe op de naleving van de Tabakswet. De controleurs van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) voeren inspecties uit. Controleurs van de NVWA komen onaangekondigd langs. De controleur mag elke ruimte inspecteren. Lees meer over de hoogte van de boetes op de website van het NVWA. 

Overtreding rookverbod en boete

Wordt ergens gerookt waar dat niet mag? Dan krijgt de ondernemer een boete voor overtreding van het rookverbod van de NVWA. Rookt u ergens waar een rookverbod geldt? Dan kan de ondernemer of het personeel u vragen om niet te roken. Als u toch rookt, kan de ondernemer de politie inschakelen.

Overtreding rookverbod melden

U kunt een overtreding van de Tabakswet melden via het klachtenformulier op de website van de NVWA.