Rookverbod openbare ruimten, werkplek en horeca

Er geldt een rookverbod op de werkplek en in openbare gebouwen en ruimtes. Zoals ziekenhuizen, concertzalen en luchthavens. Ook geldt sinds 10 oktober 2014 het rookverbod voor de hele horeca.

Rookverbod in de horeca

U mag niet roken in de horeca omdat alle bezoekers en werknemers recht hebben op een rookvrije omgeving. Dit staat in de Tabaks- en rookwarenwet

Verbod rookruimtes horeca

Rookruimtes in de horeca zijn niet toegestaan. Dat oordeelde de Hoge Raad op 27 september 2019. Dit verbod geldt voor alle inrichtingen die voldoen aan de definitie van horeca-inrichting zoals staat in de Tabaks- en rookwarenwet. Dit zijn onder andere cafés, discotheken, coffeeshops, shishalounges, concertzalen, hotels en restaurants.

Horecaondernemingen zullen de nodige aanpassingen moeten doen. De overheid spoort de horeca aan in gesprek te gaan met gemeenten en politie over het voorkomen van mogelijke overlast. Sinds 1 april 2020 wordt er gehandhaafd op de aanwezigheid van rookruimtes. Is een rookruimte dan nog in gebruik als plek waar wordt gerookt? Dan krijgen ondernemers een boete. De NVWA houdt toezicht op het verbod op rookruimtes in de horeca.

Meer informatie over het verbod op rookruimtes in de horeca kunt u lezen in de flyer Alle horeca rookvrij.

Regels voor een aparte ruimte om te roken

Op sommige plekken (maar niet in de horeca ) mag in een aparte ruimte nog wel worden gerookt. Een rookruimte moet afsluitbaar zijn met een deur. Buiten deze ruimte mag er geen hinder van de tabaksrook zijn. De rookruimte mag geen doorgang zijn naar andere ruimten in de zaak, zoals bijvoorbeeld toiletten of de uitgang.

Het moet duidelijk zichtbaar zijn dat in de aparte ruimte mag worden gerookt. In de rookruimte mag niet gewerkt worden, ook niet door de eigenaar. Er mogen bijvoorbeeld geen glazen worden opgehaald. De rookruimte mag pas worden schoongemaakt na sluitingstijd.

In het Nationaal Preventieakkoord staan maatregelen om rookruimtes de komende jaren in alle sectoren te sluiten.

Regels voor roken op terrassen

Op een overkapt horecaterras in de buitenlucht mag u roken. Het terras moet wel aan 1 kant helemaal open zijn. Ook mag er binnen geen hinder zijn van het roken op het terras.

Een vaste aanbouw, zoals een serre, geldt niet als terras. Een terras in een overdekte publieke ruimte, zoals een winkelcentrum, valt onder het rookverbod. Daar mag dus niet gerookt worden. Het terras moet voldoen aan de eisen van de NVWA over roken op buitenterrassen.

Bijzondere rookwaren e-sigaret en waterpijp

De e-sigaret valt niet onder het rookverbod omdat die geen tabak bevat. Als met de waterpijp tabak wordt gerookt, valt de waterpijp wel onder het rookverbod. Het rookverbod wordt in 2020 uitgebreid met de e-sigaret met en zonder nicotine. En ook met alle vormen van tabak die nu nog niet onder het rookverbod vallen. Dit is in het Nationaal Preventieakkoord opgenomen.

Onderzoek van Trimbos Instituut rookvrije horeca

Over een rookvrije horeca en de gezondheidseffecten van meeroken bestaat veel informatie. Een overzicht van feiten en recente onderzoeken vindt u op de website van het Trimbos-instituut

Roken op het werk

Op uw werk mag u alleen roken in aparte rookruimtes. Een werkgever kan hiervoor een ruimte inrichten, maar dit is niet verplicht.

Bedrijfsvoertuigen zijn ook werkplekken. Het rookverbod geldt dus ook in leaseauto's en vrachtwagens, ook als er niemand meerijdt. Is het voertuig uw eigendom en rijdt er niemand anders in? Dan geldt het rookverbod niet.

Het Trimbos-instituut geeft werknemers en werkgevers voorlichting over (niet) roken op het werk.

Controle rookverbod

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet toe op de naleving van de Tabakswet. De controleurs van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) voeren inspecties uit. Controleurs van de NVWA komen onaangekondigd langs. De controleur mag elke ruimte inspecteren. Lees meer over de hoogte van de boetes op de website van het NVWA. 

Overtreding rookverbod en boete

Wordt ergens gerookt waar dat niet mag? Dan krijgt de ondernemer een boete voor overtreding van het rookverbod van de NVWA. Rookt u ergens waar een rookverbod geldt? Dan kan de ondernemer of het personeel u vragen om niet te roken. Als u toch rookt, kan de ondernemer de politie inschakelen.

Overtreding rookverbod melden

U kunt een overtreding van de Tabakswet melden via het klachtenformulier op de website van de NVWA.