Rookverbod openbare ruimten, werkplek en horeca

Er geldt een rookverbod op de werkplek en in openbare gebouwen en ruimtes. Zoals ziekenhuizen, concertzalen en luchthavens. Ook geldt sinds 10 oktober 2014 het rookverbod voor de hele horeca. De uitzondering op het rookverbod voor de kleine cafés zonder personeel is hiermee vervallen.

Rookverbod in de horeca

U mag niet roken in de horeca omdat alle bezoekers en werknemers recht hebben op een rookvrije omgeving. Dit staat in de Tabakswet

Rookverbod kleine cafés

Wegens een uitspraak van de Hoge Raad mag er niet meer worden gerookt in cafés kleiner dan 70 m2. Eigenaren van kleine cafés moeten een rookverbod instellen.

Regels voor roken op terrassen

Op een overkapt horecaterras in de buitenlucht mag u roken. Het terras moet wel aan 1 kant helemaal open zijn. Ook mag er binnen geen hinder zijn van het roken op het terras.

Een vaste aanbouw, zoals een serre, geldt niet als terras. Een terras in een overdekte publieke ruimte, zoals een winkelcentrum, valt onder het rookverbod. Daar mag dus niet gerookt worden.

Bijzondere rookwaren e-sigaret en waterpijp

De e-sigaret valt niet onder het rookverbod omdat die geen tabak bevat. Als met de waterpijp tabak wordt gerookt, valt de waterpijp wel onder het rookverbod.

Onderzoek van Trimbos Instituut rookvrije horeca

Over een rookvrije horeca en de gezondheidseffecten van meeroken bestaat veel informatie. Een overzicht van feiten en recente onderzoeken vindt u op de website van het Trimbos-instituut

Regels voor een aparte ruimte om te roken

In een aparte ruimte mag er nog wel worden gerookt. Een rookruimte moet afsluitbaar zijn met een deur. Buiten deze ruimte mag er geen hinder van de tabaksrook zijn. De rookruimte mag geen doorgang zijn naar andere ruimten in de zaak. Bijvoorbeeld toiletten en een uitgang.

Het moet duidelijk zichtbaar zijn dat in de aparte ruimte mag worden gerookt. In de rookruimte mag niet gewerkt worden, ook niet door de eigenaar. Er mogen bijvoorbeeld geen glazen worden opgehaald. De rookruimte mag pas worden schoongemaakt na sluitingstijd.

In het Nationaal Preventieakkoord staan maatregelen om uiterlijk in 2020 rookruimten te sluiten, zoals in de horeca, de (semi)-publieke sector en in openbare gebouwen.

Verbod rookruimtes horeca

De Hoge Raad oordeelde 27 september 2019 dat rookruimtes niet langer zijn toegestaan in horecagelegenheden als restaurants, cafés en discotheken. Staatssecretaris Blokhuis en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan in overleg over de gevolgen van de uitspraak en de handhaving. De staatssecretaris verwacht half oktober 2019 hierover te informeren. Dit staat in de Kamerbrief met reactie van Blokhuis op het verbod op rookruimtes in de horeca.

Ook gaat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in gesprek met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) over de gevolgen van de uitspraak voor horeca-eigenaren.

Roken op het terras blijft toegestaan. Het terras moet dan wel voldoen aan de eisen van de NVWA over roken op buitenterrassen.

Roken op het werk

Op uw werk mag u alleen roken in aparte rookruimten. Een werkgever kan hiervoor een ruimte inrichten, maar dit is niet verplicht.

Bedrijfsvoertuigen zijn ook werkplekken. Het rookverbod geldt dus ook in leaseauto's en vrachtwagens, ook als er niemand meerijdt. Is het voertuig uw eigendom en rijdt er niemand anders in? Dan geldt het rookverbod niet.

Het Trimbos-instituut geeft werknemers en werkgevers voorlichting over (niet) roken op het werk.

Controle rookverbod

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet toe op de naleving van de Tabakswet. De controleurs van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) voeren inspecties uit. Dit doet de NVWA bij alle openbare ruimtes waar het rookverbod geldt. Controleurs van de NVWA komen onaangekondigd langs. De controleur mag elke ruimte inspecteren.

Overtreding rookverbod en boete

Wordt ergens gerookt waar dat niet mag? Dan krijgt de ondernemer een boete voor overtreding van het rookverbod van de NVWA. Rookt u ergens waar een rookverbod geldt? Dan kan de ondernemer of het personeel u vragen om niet te roken. Als u toch rookt, kan de ondernemer de politie inschakelen.

Overtreding rookverbod melden

U kunt een overtreding van de Tabakswet melden via het klachtenformulier op de website van de NVWA.