Waar moet ik op letten bij de regels voor tabak- en rookwaren?

Er zijn regels voor tabak- en rookwaren. Deze gaan onder meer over verpakkingen, een leeftijdsgrens voor e-sigaretten en navulverpakkingen en een reclameverbod.

Bent u producent? Dan mag u bepaalde producten sinds 20 mei 2016 niet meer produceren. Als winkelier moet u er onder andere op letten hoe u de producten toont aan de consument. Op deze pagina vindt u de belangrijkste regels. Bent u importeur, producent of distributeur? Dan heeft u ook een brief ontvangen met aanvullende informatie.

Leeftijdsgrens 18 jaar

De leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak was al 18 jaar. Sinds 20 mei 2016 geldt deze leeftijdsgrens ook voor de verkoop van e-sigaretten en navulverpakkingen.

Soms is het moeilijk om in te schatten hoe oud iemand is. Vraag daarom altijd om legitimatie als iemand niet duidelijk 18 jaar is. Webwinkels moeten een systeem hebben waarmee ze kunnen controleren of een klant ouder is dan 18 jaar. De Voedsel- en Warenautoriteit kan controleren of uw systeem goed werkt. Zo niet, dan riskeert u een boete.

Nieuwe verpakkingen

Verpakkingen van sigaretten, shag, cigarillo’s (kleine sigaren), pijptabak en waterpijptabak moeten er anders uitzien. Als producent moet u hier rekening mee houden. Op de verpakkingen moet het volgende komen te staan:

 • een verplichte waarschuwing met een afschrikwekkende foto, die 65% van de voor- en achterkant beslaat;
 • een verwijzing naar www.ikstopnu.nl en de 'stoplijn' 0800-1995.

Ook op verpakkingen van sigaren komt informatie over de website en de gratis stoplijn. De gezondheidswaarschuwing blijft verplicht. Op de verpakkingen van kruidenrookproducten komt een waarschuwende tekst. Voor verpakkingen van e-sigaretten en navulverpakkingen blijft de huidige gezondheidswaarschuwing verplicht. In de Tabaksproductenrichtlijn kunt u lezen hoe de waarschuwingen er precies uit moeten zien per product.

Producten met verpakking die voldoen aan de oude regels, mag u sinds 20 mei 2017 niet meer verkopen.

Tonen van verpakkingen in de winkel

De overheid vindt het belangrijk dat consumenten een product zien in combinatie met de waarschuwingen. Dit informeert ze over de gezondheidsrisico’s. Verkoopt u deze producten? Dan moet u de producten op de volgende manier tonen:

 • tabaksproducten: met de gezondheidswaarschuwing naar voren en in de juiste leesrichting;
 • e-sigaretten: met de gezondheidswaarschuwing naar voren en in de juiste leesrichting;
 • navulverpakkingen: met de gezondheidswaarschuwing naar voren en in de juiste leesrichting;
 • kruidenrookproducten: met de gezondheidswaarschuwing naar voren en in de juiste leesrichting;
 • sigaretten en shag: rechtop en de afschrikwekkende foto is volledig zichtbaar.

U mag deze producten ook onder de toonbank of in een gesloten kast bewaren.

Misleidende teksten

Misleidende teksten zoals ‘biologisch’ of ‘light’ worden verboden. ‘Biologisch’ lijkt gezonder dan ‘normaal’, maar alle tabaksproducten zijn schadelijk voor de gezondheid. Het verbod geldt voor verpakkingen van de volgende producten:

 • tabaksproducten;
 • kruidenrookproducten;
 • e-sigaretten;
 • navulverpakkingen.

Verbod op andere smaken dan tabak

Andere smaken dan tabak, zoals vanille, worden verboden in sigaretten en shag. Deze sigaretten en shag mogen sinds 20 mei 2016 niet meer worden geproduceerd. U mag deze producten niet meer verkopen sinds 20 mei 2017.

Ook mogen filters, papier, capsules en verpakkingen van tabaksproducten geen smaak- en geurstoffen meer bevatten. Dat betekent dat ‘click-sigaretten’ sinds 20 mei 2016 niet meer geproduceerd mogen worden. U mag de producten niet meer verkopen sinds 20 mei 2017.

Verbod op mentholsigaretten

Vanaf 20 mei 2020 komt er een verbod op mentholsigaretten. Bent u producent? Dan mag u de sigaretten tot die datum blijven produceren. Capsules met menthol vallen niet onder deze uitzondering. Daarna is de productie verboden. Bent u verkoper? Dan mag u de mentholsigaretten tot 20 mei 2020 blijven verkopen. Daarna is de verkoop ook verboden.

Informatieplicht producenten en importeurs

Bent u een producent of importeur van tabaksproducten, kruidenrookproducten, e-sigaretten en navulverpakkingen? Dan bent u sinds 20 mei 2016 verplicht om informatie te geven aan de Europese Commissie en de overheid over uw product. Onder andere wat er in uw tabaksproducten zit. Hierdoor ontstaat er meer transparantie en duidelijkheid over de producten. Op www.tabakinfo.nl kunt u lezen welke informatie u moet aanleveren en op welke manier.

Voor het verwerken van deze informatie kan de overheid een vergoeding vragen. Wanneer u dit bedrag moet betalen staat straks in de Tabaks- en rookwarenregeling.

Let op! Bent u producent of importeur? Meld u dan op tijd aan bij het EU Common Entry Gate System. Dit is nodig om toegang te krijgen tot het Europese systeem waarmee u aan de informatieverplichting moet voldoen.

Boete bij overtreding

De Voedsel en Warenautoriteit houdt toezicht op de naleving van de nieuwe regels. Bij een overtreding kan de NVWA een boete opleggen van € 450 tot € 450.000. Ook kan zij producten die niet aan de nieuwe regels voldoen, in beslag nemen.

Het niet naleven van de leeftijdsgrens van 18 jaar kan leiden tot een tijdelijk verbod om tabaksproducten, e-sigaretten of navulverpakkingen te verkopen. Meer informatie over de maatregelen voor overtredingen vindt u op de website van de Nederlandse Voedsel en warenautoriteit.

Nieuwe maatregelen tegen roken vanaf 2020

In het Nationaal Preventieakkoord staan maatregelen om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van tabaksproducten te beperken. Zo mogen supermarkten bijvoorbeeld vanaf 2020 rookwaren niet meer zichtbaar uitstallen. Ook wordt onderzoek gedaan naar hoe het aantal verkooppunten van tabakswaren kan worden teruggebracht. En moeten de verpakkingen van rookwaren vanaf 2020 neutraal zijn. Dat betekent dat alle pakjes een zelfde kleur hebben en er geen merknaam meer op staat.