Afschrift brief over besluit gebiedsaanwijzing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) gemeente Tilburg

Brief van minister Ollongren over het besluit dat zij heeft genomen op de aanvraag van de gemeente Tilburg om de maatregelen op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) toe te kunnen passen in de daartoe aangewezen gebieden.