Beantwoording vragen Nota MIRT stikstof en schermwanden


Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt vragen uit het Notaoverleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van 7 december 2020.

Zij beantwoordt vragen over:

  • de rekenmethodiek voor de stikstofruimte;
  • de veiligheid en milieueffecften van de bouwmethode voor schermwanden;
  • natuurcompensatie voor schermwanden.