NZO brief samenwerking voortgang en resultaten jan-mei 2021

Afschrift van de brief van het OFL Noordzeeoverleg aan minister Van Nieuwenhuizen (IenW) met de rapportage over de samenwerking, voortgang en resultaten van het Noordzeeoverleg.