Ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland: wat kan ik doen?

Voor ruimtelijke ontwikkelingen worden doorgaans meerdere besluiten genomen. De Nederlands Duitse Commissie Ruimtelijke Ordening (NDCRO) heeft samengevat welke inspraakmogelijkheden er zijn en wie er in rechte tegen welke ruimtelijke besluiten in Nederland op kan komen.

Ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland: wat kan ik doen? (PDF | 14 pagina's | 654 kB)