Handreiking Verduurzaming Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Sinds 2016 is duurzaamheid onderdeel van MIRT-Onderzoeken, -Verkenningen en -Planuitwerkingen. Deze handreiking geeft aanknopingspunten om duurzaamheid in de opdracht van MIRT-project vorm te geven. Ook biedt de handreiking inhoudelijke handvatten om winst te boeken op de duurzaamheidsthema’s.