Stelselherziening omgevingsrecht

Brief van minister Schultz van Haegen (IenM) aan de Tweede Kamer over de stelselherziening van het omgevingsrecht.