Kamerbrief over resultaten alternatievenonderzoek uitkoopregeling wonen onder hoogspanningsverbindingen

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar alternatieven voor de uitkoop van woningen onder hoogspanningslijnen.