Aanbiedingsbrief bij Deltaprogramma 2018 en MIRT Overzicht 2018

Minister Schultz van Haegen (IenM}) stuurt het Deltaprogramma 2018 en het MIRT Overzicht 2018 van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) naar de Tweede Kamer.