Beantwoording Kamervragen over terugkeer ministerie van VROM

Minister Ollongren beantwoordt vragen over de terugkeer van het ministerie van VROM.