Aanbiedingbrief bij nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Verzamelwet IenW 2019

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Verzamelwet IenW 2019 naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel houdt verband met wijziging van enkele wetten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en van de Arbeidstijdenwet.