Kamerbrier bij aangepaste nota van wijziging bij wetsvoorstel Verzamelwet IenW 2019

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt een aangevulde versie van de nota van wijziging over het wetsvoorstel Verzamelwet IenW 2019 naar de Tweede Kamer.