Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over berichten over het al dan niet stimuleren van bouw

Minister Ollongren laat de Tweede Kamer weten dat zij vragen over de berichten over het al dan niet stimuleren van de bouw, niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden.