Kamerbrief bij startbeslissing MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven.

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de Tweede Kamer de startbeslissing uit het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (BO MIRT) voor de MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. Zij geeft een toelichting op de startbeslissing.