Kamerbrief bij voortgangsrapportage Noordzeeoverleg

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt de rapportage van het OFL Noordzeeoverleg over de samenwerking, voortgang en resultaten van het Noordzeeoverleg naar de Tweede Kamer. Zij verwacht dat zij het ministerieel besluit tot instelling van het Noordzeeoverleg zo snel mogelijk naar de Kamer kan sturen..

Kamerbrief bij voortgangsrapportage Noordzeeoverleg (PDF | 1 pagina | 180 kB)