Beantwoording Kamervragen over het bericht dat het metropakket MRA een serieuze optie is voor financiering uit Nationaal Groeifonds

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het bericht dat het MRA (Metropoolregio Amsterdam) een serieuze optie is voor financiering uit Nationaal Groeifonds.