Antwoorden op Kamervragen over pakket Wind in de Zeilen

Staatssecretaris Knops (BZK) geeft antwoord op vragen over de Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen. Wind in de Zeilen is het bestuursakkoord dat het Rijk, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen met elkaar sloten op 26 juni 2020. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over pakket Wind in de Zeilen (PDF | 7 pagina's | 346 kB)