Kamerbrief bij Meerjarenplan 2022-2026 ILT

Minister Visser (IenW) stuurt de Tweede Kamer het Meerjarenplan 2022-2026 (MJP) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zij doet dit mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Daarbij geeft zij een toelichting op het MJP.

Kamerbrief bij Meerjarenplan 2022-2026 ILT (PDF | 2 pagina's | 191 kB)