Kamerbrief over technische briefing voorafgaand aan Commissie Debat Woningbouwopgave

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over 2 technische briefings op 7 december 2021. De eerste technische briefing gaat over het rapport ‘Inventarisatie plancapaciteit”, de tweede technische briefing over mogelijkheden bij het aanpakken van de woningbouwopgave. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft verzocht om deze technische briefings, voorafgaand aan het Commissiedebat Woningbouwopgave op 8 december 2021.