Beantwoording Kamervragen MIRT Overzicht 2022

Minister Visser en staatssecretaris Van Weyenberg (beiden IenW) beantwoorden vragen over het MIRT Overzicht 2022. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Zij kregen de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Beantwoording Kamervragen MIRT Overzicht 2022 (PDF | 5 pagina's | 403 kB)