Aanbiedingsbrief bij rapportage toetsingsvoorwaarden datacenter Zeewolde

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer een rapportage aan over de toetsing aan voorwaarden, op basis waarvan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gronden kan verkopen voor de bouw van een datacenter in Zeewolde. Naast de rapportage stuurt de minister een afschrift van zijn brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde over de resultaten van de toetsing. Deze stukken zijn ook aan de Eerste Kamer gestuurd. 

Aanbiedingsbrief bij  rapportage toetsingsvoorwaarden datacenter Zeewolde (PDF | 1 pagina | 77 kB)