Wenkend perspectief voor de vernieuwing van het MIRT

MIRT 3.0 is dé interface tussen de ambities en opgaven van Rijk en regio enerzijds en de uitvoering van concrete maatregelen en projecten anderzijds. Dit document schetst de ambities voor het MIRT 3.0.