Notitie Kansrijke Alternatieven MIRT-Verkenning N65 Vught - Haaren

Deze Notitie Kansrijke Alternatieven (NKA) beschrijft de 1e fase van de MIRT-Verkenning N65 Vught - Haaren. De 1e fase werkt de alternatieven en maatregelen uit de startbeslissing op hoofdlijnen uit, met als doel een keuze te kunnen maken welke alternatieven meegaan naar fase 2.