MIRT-verkenning Multimodale Knoop Schiphol Eindrapport

De rapportage beschrijft de Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-verkenning Multimodale Knoop Schiphol (MKS). Doel van de verkenning was een pakket van maatregelen om de knelpunten bij Schiphol op het gebied van bereikbaarheid en toegankelijkheid op te lossen.