Evaluatie Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Het rapport bevat de evaluatie van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in de zittingsperiode 2016-2020. De raad legt met deze evaluatie verantwoording af aan regering en parlement.