Onafhankelijk oordeel evaluatie gebiedsontwikkeling

Oordeel van onafhankelijk deskundige drs. Koen van Ruijven (wetenschappelijk medewerker bij het Centraal Planbureau) over de beleidsdoorlichting artikel 5 `Ruimtelijke ordening en Omgevingswet`.