Notitie De werking van de grondmarkt en de rol van de overheid

De notitie probeert de eigenheid van het ‘product’ grond te schetsen en in lijn daarmee die van de grondmarkt en de verschillende deelmarkten daarbinnen.