Bijlage 1 Overzicht van medeoverheden die een rijksbijdrage hebben ontvangen

De bijlage bevat een overzicht van medeoverheden die een rijksbijdrage hebben ontvangen in het kader van
de regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021.

Bijlage 1 Overzicht van medeoverheden die een rijksbijdrage hebben ontvangen (PDF | 2 pagina's | 88 kB)