Documenten - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

363 documenten over Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief bij werkprogramma 2022-2023 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Minister Visser (IenW) stuurt de Tweede  Kamer het werkprogramma van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) voor de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-12-2021

Kamerbrief bij Ontwerp-Regeling specifieke uitkeringen lokale en regionale MIRT-projecten en MIRT–projectpakketten

Minister Visser (IenW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerp van de Regeling specifieke uitkeringen lokale en regionale ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-12-2021

Beslisnota's Financiële bijdragen Mobiliteitsfonds medeoverheden

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beleidsnota | 10-12-2021

Afschrift brief Reactie IenW Conceptregeling lokale en regionale projecten en projectpakketten

Afschrift van de reactie van het ministerie van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan de Vereniging van ...

Brief | 10-12-2021

Regeling specifieke uitkeringen lokale en regionale MIRT-projecten en MIRT-projectpakketten

De regeling bevat regels voor het verstrekken van specifieke uitkeringen voor lokale en regionale MIRT-projecten en ...

Regeling | 10-12-2021

Afschrift brief VNG-reactie consultatie regeling voor lokale en regionale projecten en projectpakketten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft een reactie op het ontwerp van de Regeling specifieke uitkeringen lokale en ...

Brief | 10-12-2021

Afschrift brief staatssecretaris BZK aan college Zeewolde

Afschrift van de brief van de staatssecretaris Knops (BZK) aan het college van burgemeester en wethouders over de verkoop van ...

Brief | 10-12-2021

Gevoeligheidsanalyse business case aanpak 14 grootschalige woningbouwgebieden

Het doel van de gevoeligheidsanalyse is om de invloed van de keuzes in betaalbaarheid en infrastructuur op de onrendabele top uit ...

Rapport | 08-12-2021

Kamerbrief bij 3e voortgangsrapportage Wind in de zeilen

Staatsecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de derde voortgangsrapportage over het bestuursakkoord 'Wind in de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-12-2021

Grondexploitaties: Vijftien jaar dynamiek in gebiedsontwikkeling

Een kwalitatieve analyse van grondexploitaties tussen 2005 en 2020.

Rapport | 07-12-2021