Kabinet reserveert samen met Rotterdam 260 miljoen voor verbeteren leefbaarheid Rotterdam Zuid

Het kabinet trekt 130 miljoen euro uit voor verbeteringen in Rotterdam Zuid op het gebied van wonen, onderwijs, werken, veiligheid en cultuur. De gemeente Rotterdam heeft de intentie om dit met haar partners te verdubbelen tot 260 miljoen. In het regeerakkoord is afgesproken de leefbaarheid in de verschillende regio’s van Nederland te versterken. Rotterdam Zuid is een van de projecten die in het regeerakkoord zijn genoemd. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en tevens coördinerend minister voor de afspraken met de regio’s, schrijft dit vandaag in een brief mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren aan de Tweede Kamer. 

Minister Schouten: “Rotterdam is een bruisende stad en kent met 630.000 inwoners een eigen dynamiek. In Rotterdam Zuid liggen verschillende uitdagingen om de leefbaarheid te versterken. In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid zijn verbeterpunten genoemd op het gebied van wonen, onderwijs, werken, veiligheid en cultuur. Het kabinet draagt graag bij aan de ambities van de gemeente Rotterdam om het welzijn en de welvaart van de Rotterdammers te verbeteren.”

Rotterdam Zuid

In 2011 is door de gemeente Rotterdam, (semi-)private partijen en de Rijksoverheid het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) gestart. Dit programma moet in de periode tot 2030 de positie van Rotterdam Zuid versterken. Vandaag hebben minister Schouten en minister Ollongren de kabinetsbijdrage aan burgemeester Aboutaleb en Marco Pastors (directeur NPRZ) bekend gemaakt in de basisschool OBS Nelson Mandela in Rotterdam Zuid. 

Minister Ollongren: “Op Zuid gebeuren mooie dingen, maar er is nog een weg te gaan. Denk aan de aanpak van de particuliere woningvoorraad. Daar komt het gasvrij maken van woonwijken nu bij. De stevige impuls zie ik als een herbevestiging van het partnerschap tussen Rijk en de gemeente Rotterdam, dat al enkele jaren loopt. Ik ga er vanuit dat de bijdrage van Rijk en gemeente ook andere partijen enthousiast maakt om te investeren. Des te eerder merken de bewoners dat het echt de goede kant op gaat. Want daar doen we het voor.”

Aanpak opgaven Rotterdam Zuid

Het kabinet reserveert 130 miljoen euro voor de aanpak van de opgaven van Rotterdam Zuid. De gemeente Rotterdam heeft de intentie om samen met de partners in vergelijkbaar bedrag uit te trekken. Hiermee ontstaat er een investeringsimpuls van in totaal 260 miljoen euro voor de regio. Het kabinet kijkt ernaar uit om in samenwerking met de gemeente Rotterdam, corporaties, scholen en ondernemers de regiodeal verder uit te werken.