Advies Kuijken: 5.500 woningen in Gnephoek Alphen aan den Rijn

Wim Kuijken, voormalig Deltacommissaris, heeft zijn onafhankelijke advies ‘Perspectief voor de Gnephoek en omgeving’ aan minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening aangeboden. Kuijken acht een scenario met 5.500 nieuwe woningen in de Gnephoek in Alphen aan den Rijn het meest realistisch. Minister De Jonge neemt het advies over en laat het voorkeursscenario verder uitwerken.  

Minister Hugo de Jonge: “Ik zie dit advies als een doorbraak. Met dit voorkeursscenario, uit het opgestelde onafhankelijke advies van Wim Kuijken, ligt er nu na jarenlang praten en discussiëren een duidelijk en realistisch voorkeursscenario voor de Gnephoek. Het is nu zaak om samen met provincie, gemeente, Hoogheemraadschap en regio tot een definitieve beslissing voor de Gnephoek te komen.”

Kuijken werd begin juni door minister De Jonge gevraagd om advies uit te brengen over woningbouw in de Gnephoek. De centrale vraag was in hoeverre woningbouw zou moeten en kunnen bijdragen aan het realiseren van de woningbouwopgave voor ons land en in de regio. De betrokken overheden hebben daar al langere tijd een verschil van mening over.

5.500 woningen Gnephoek, bestaande natuurwaarden versterkt 

In zijn rapport schetst Kuijken 4 scenario’s. 1 scenario zonder (extra) woningbouw, maar met een opgave voor het landelijk gebied en 3 scenario’s met woningbouw in verschillende omvang, samen met natuur, water en bodem. Het meest realistische scenario bevat volgens Kuijken 5.500 woningen in de hoger gelegen delen van de Gnephoek met stevige bodemgesteldheid. Hij komt tot de conclusie dat met dit scenario een perspectief voor de ontwikkeling van de polder ontstaat waarin de bestaande natuurwaarden kunnen worden versterkt. En daarnaast de wateropgave en een duurzaam gebruik van de bodem kunnen worden opgepakt en kan worden bijgedragen aan de woningbehoefte en de dynamiek in Alphen aan den Rijn als gemeente met meer dan 100.000 inwoners.

Voor zomer 2023 definitieve beslissing

Minister De Jonge heeft het advies met de bestuurders van de gemeente, de provincie, het Hoogheemraadschap en de regio besproken. Afgesproken is het voorkeursscenario nader uit te werken en te onderzoeken. Dit moet uitmonden in een Masterplan Gnephoek. Gezamenlijk wordt toegewerkt naar een besluit, waarover vóór de zomer van 2023 bestuurlijk wordt overlegd.