Kom ik in aanmerking voor de uitkoopregeling voor mijn woning onder een hoogspanningslijn?

Als uw woning onder een hoogspanningslijn staat, komt u mogelijk in aanmerking voor de uitkoopregeling. U kunt uw woning dan verkopen aan de gemeente of op kosten van de gemeente laten verplaatsen. Het kabinet heeft de regeling ingevoerd voor mensen die onder hoogspanningslijnen wonen en zich niet veilig voelen.

Voorwaarden uitkoopregeling

Op 1 januari 2017 is de uitkoopregeling gestart voor woningen die recht onder hoogspanningslijnen staan. De regeling loopt tot en met 31 december 2021.

Uw woning komt in aanmerking als deze op 1 januari 2017 en op het moment van de aanvraag:

 • Recht onder of tussen de draden van een hoogspanningslijn van 220 of 380 kV (kilovolt) staat.
 • Recht onder of tussen de draden van een hoogspanningslijn van 50, 110 of 150 kV staat. En buiten een bevolkingskern ligt.
 • Recht onder of tussen de draden van een hoogspanningslijn van 110 of 150 kV staat. En binnen een bevolkingskern ligt, waarbij de lengte van de route korter is dan 1 kilometer. Of 500 meter in geval van een eind- of tussenstation.

De regeling geldt alleen:

 • als de hoogspanningslijn niet is aangewezen voor verkabeling of verplaatsing.

 • voor woningen en niet voor bedrijven. Is er op uw adres zowel een woning als een bedrijfspand? Dan komt alleen uw woning in aanmerking voor de regeling.

Gebruikmaken van de uitkoopregeling

Samen met gemeenten is bepaald welke woningen voor uitkoop in aanmerking komen. Dit geldt voor ongeveer 385 woningen in 82 gemeenten. Bent u woningeigenaar en wilt u gebruikmaken van de uitkoopregeling? Dan moet u zich voor 1 juli 2021 melden bij uw gemeente. U kunt uw woning verkopen aan de gemeente of op kosten van de gemeente laten verplaatsen. De gemeente krijgt de kosten vergoed door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Aantal woningen per gemeente dat recht onder hoogspanningslijnn staat en voor uitkoopregeling in aanmerking komt (2019)

Onderzoek naar alternatieven voor uitkoop

Netbeheerders TenneT en Liander hebben onderzocht of er alternatieven zijn voor de uitkoop van woningen. Bijvoorbeeld het ondergronds brengen of verplaatsen van hoogspanningslijnen. Op 26 april 2017 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten.

Vervolgonderzoek routes aanpassing hoogspanningslijnen

Naar aanleiding van het onderzoek vindt er gemeentelijke besluitvorming plaats over (onderzoek naar) het al dan niet verkabelen of verplaatsen van de hoogspanningstracés in:

 • Den Bosch (Orthen);
 • Molenlanden, westelijke hoogspanningslijn (van Crayestein naar Krimpen aan den IJssel; Lekdijk, Neptunusstraat, Venuslaan, Marslaan);
 • Oostzaan (Kerkstraat)
 • Hattem (3e Industrieweg, Burg. Moslaan, Populierenlaan);
 • Kampen (Bisschopswetering);
 • Zaandam (Westzijde, Blauwe Arendspad, Texelstraat, Oostzijde, Provincialeweg, Vlielandstraat).

Uitkoopregeling blijft gelden tijdens onderzoek

Staat uw woning onder 1 van deze routes? Dan kunt u uw woning laten uitkopen door uw gemeente. Als uw gemeente besluit tot het verkabelen of verplaatsen van de hoogspanningslijn, dan wordt u daarover door uw gemeente geïnformeerd. Op dat moment kunt u uw woning nog gedurende 1 jaar te koop aanbieden aan uw gemeente (tot uiterlijk 1 juli 2021).