Wonen onder hoogspanningslijnen

Bij de aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen worden woningen zoveel mogelijk vermeden. Voor 2005 was dat nog niet zo. Daarom wil het kabinet het mogelijk maken dat bestaande hoogspanningslijnen gedeeltelijk onder de grond gaan lopen (verkabelen). Of worden verplaatst.

Verkabelen of verplaatsen bestaande hoogspanningslijnen

Het gaat om het verkabelen of verplaatsen van bestaande hoogspanningslijnen van 50, 110 en 150 kilovolt (kV) door bewoond gebied (bevolkingskern). Voor verbindingen van 220 kV en 380 kV is dit om technische redenen zeer beperkt mogelijk.

In de tweede helft van 2018 maakt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekend welke hoogspanningslijnen in aanmerking komen voor verkabeling of verplaatsing. Met de betrokken gemeenten en/of provincies is besproken om welke hoogspanningslijnen het gaat.

Uitkoopregeling hoogspanningslijnen

Verkabeling of verplaatsing van een hoogspanningslijn is technisch en/of financieel niet altijd mogelijk. Bewoners met een woning recht onder een hoogspanningslijn kunnen zich dan mogelijk laten uitkopen door de gemeente. Dit geldt alleen voor hoogspanningslijnen die niet in aanmerking komen voor verkabeling of verplaatsing.

Hiervoor heeft het kabinet op 1 januari 2017 de Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding ingevoerd. De regeling loopt tot en met 31 december 2021.

Financiering uitkoop en verkabelen of verplaatsen

De uitkoop wordt betaald uit de Rijksbegroting. Gemeenten en provincies kunnen voor verkabeling of verplaatsing een verzoek indienen bij de netbeheerder (is meestal TenneT).

Gemeenten en provincies dragen een deel van de kosten bij voor verkabeling of verplaatsing. De hoogte van deze bijdrage wordt in de tweede helft van 2018 bekend gemaakt. De netbeheerder berekent de overige kosten voor verkabeling of verplaatsing door in de transporttarieven voor elektriciteit. Deze tarieven betaalt iedereen die een aansluiting heeft op het elektriciteitsnet.