Nederland betrouwbare partner voor ruimtevaart

Nederland heeft veel baat bij de Europese ruimtevaart en blijft een betrouwbare partner van het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA). Dat verklaarde minister Verhagen maandag 13 december 2010 bij een werkbezoek in het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) in Noordwijk.

 Verbetering van investeringsklimaat

ESTEC is de grootste vestiging van het Europese Ruimtevaartagentschap. Het centrum draagt niet alleen bij aan de innovatie in Nederland, maar besteedt per jaar 200 miljoen aan opdrachten en contracten voor Nederlandse bedrijven.

Het ministerie van EL&I steunt de Europese ruimtevaart met 70 miljoen euro per jaar. Het kabinet snoeit in het woud van subsidieregelingen voor innovatie en wil groei van bedrijven, ook die in de ruimtevaartsector, aanmoedigen door de verbetering van het investeringsklimaat.

'Dit centrum is van strategisch belang voor onze kenniseconomie,' aldus minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). 'Ruimtevaartprogramma's leveren ons niet alleen kennis en duizenden hoogwaardige banen op, en technologische vernieuwingen waar iedereen van kan profiteren.'

 Behouden vlucht

Minister Verhagen sprak met de astronaut André Kuipers over de bemande ruimtevaart. Kuipers zal vanaf eind 2011 zes maanden in een baan rond de aarde in het internationale ruimtestation verblijven.

'Ik heb André veel succes en een behouden vlucht gewenst,'  zei minister Verhagen. 'Het is de kroon op de Nederlandse en Europese bijdrage aan het internationale ruimtestation en andere ruimtevaartprogramma's.'

Tijdens het werkbezoek ondertekende het bedrijf Dutch Space contracten ter waarde van 52 miljoen euro voor de levering van de zonnepanelen voor de 30 Galileo-navigatiesatellieten die de komende jaren worden gelanceerd, en voor een meetinstrument dat broeikasgassen en luchtvervuiling gaat meten aan boord van de ESA-satelliet Sentinel-5-precusor.

Nieuw innovatiebeleid

Het kabinet stelt negen topgebieden centraal waarin Nederland wereldwijd kan uitblinken. Het gaat daarbij onder meer om de sectoren chemie, water, energie en hightech, waaronder ruimtevaart. In de topgebieden worden belemmerende regels afgeschaft, en de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen verbeterd. Startende bedrijven en het MKB spelen hierin een cruciale rol.

Het kabinet zal het belastingklimaat voor innovatie door een aantal maatregelen flink verbeteren. Er komt een fonds waaruit bedrijven geld kunnen lenen voor innovatieve projecten, zodat er ook in deze moeilijke economische tijd ruimte blijft voor innovatie. Technische instellingen krijgen verder tot taak te werken aan het oplossen van maatschappelijke vragen en problemen waar bedrijven voor staan.